3/25/2023 6:38:37 PM

Kush është “Njeriu i Akullit” që mëson njerëzit si të durojnë temperatura ekstreme