4/18/2024 7:28:37 PM

Kush është “Njeriu i Akullit” që mëson njerëzit si të durojnë temperatura ekstreme