2/8/2023 7:58:44 AM

“The Simpsons” në vitin 2015 kishin parashikuar marrjen e Twitter nga Elon Musk