2/8/2023 8:48:54 AM

NASA përzgjedh 16 shkencëtarë për ekipin e studimit mbi fenomenet ajrore të paidentifikuara