8/15/2022 3:50:52 PM

Njerëzit që punojnë më shumë se 49 orë në javë pinë më shumë alkool