8/15/2022 3:02:35 PM

Nëse nuk qëndroni në njërën këmbë për më shumë se 10 sekonda, atëherë rrezikoni të vdisni