5/18/2022 7:28:29 AM

Tentativat e regjimit komunist për të vrarë familjen e Zogut: Agimit çojini një automatik, por më mirë ta helmojmë përmes mjekut