7/24/2024 2:34:58 AM

Eshtra 100 milionë-vjeçare të gjetura në Australi, zbulojnë specie të reja pterosaurësh