7/24/2024 3:02:13 AM

Gjermanët punuan 1.3 miliard orë jashtë orarit në vitin 2023