4/18/2024 6:55:51 PM

Për çfarë bëhet fjalë? Mbretëresha e Anglisë vinte deri në Pogradec, për të konsumuar këtë pjatë