2/8/2023 7:07:07 AM

Dua Lipa: Dua që njerëzit të thonë se Rita Ora dhe unë jemi nga Kosova, jo që është mes Italisë dhe Greqisë