2/24/2024 2:37:53 AM

Qeni Alaskan Klee Kai. Përshkrimi, kujdesi dhe çmimi i racës Alaskan Klee-Kai