2/8/2023 7:13:15 AM

Qeni Alaskan Klee Kai. Përshkrimi, kujdesi dhe çmimi i racës Alaskan Klee-Kai