2/24/2024 4:22:10 AM

Në periudhën janar-tetor, kosovarët harxhuan 42 milionë euro në vetura