2/8/2023 8:30:23 AM

Në periudhën janar-tetor, kosovarët harxhuan 42 milionë euro në vetura