2/8/2023 9:13:19 AM

Nëse Putin rrëzohet nga pushteti, a mund të jetë më i keq pasardhësi i tij?