7/24/2024 1:02:50 AM

Mediumi serb: Në Kosovë po zhduken dokumentet e dyfishta, radhën e ka patentë shoferi